Veilig met PAW Patrol

Veilig met PAW Patrol

In het Veilig met PAW Patrol programma werkt Nick Jr. samen met Reddingsbrigade Nederland, Veilig Verkeer Nederland, Rode Kruis & PIT Veiligheidsmuseum om ouders en kinderen op een leuke en voor kinderen aantrekkelijke manier bewust te maken hoe epaalde gevaren te voorkomen en hoe eventueel om te gaan met deze gevaren.

Reddingsbrigade Nederland

De samenwerking met Reddingsbrigade Nederland bestaat inmiddels 4 jaar. Elk jaar worden er 250.000 PAW Patrol 06-polsbandjes gratis ter beschikking gesteld die verkrijgbaar zijn bij de reddingsbrigadeposten, op politieposten, bij strandexploitaties, bij kusthotels en bij andere (toeristische) accommodaties. Ouders kunnen hun telefoonnummer en de naam van het kind erop schrijven. Het PAW Patrol 06-polsbandje draagt bij aan een veiliger gevoel tijdens een dagje uit. Het doel is ouders bewust te maken te voorkomen dat een kind zoekraakt en vooral wat ze moeten doen als dat wel het geval is. Ook heeft Reddingsbrigade Nederland een folder ‘Veiliger op het strand met tips van Zuma‘ ontwikkeld.

Landeljke veiligheidsdag

Veilig Verkeer Nederland

Twee keer per jaar ontwikkelen Veilig Verkeer Nederland en Nick Jr. een folder over veiligheid in het verkeer met tips van de populaire characters van PAW Patrol. De folder van dit voorjaar en zomer heet Veilig stappen en trappen met Chase. Deze wordt gratis verspreid op evenementen en is ook per 50 stuks gratis te bestellen door scholen, kinderdagverblijven en verkeersouders.

Rode Kruis

In samenwerking met het Rode Kruis zijn er In Geval van Nood kaartjes ontwikkeld. Deze kaartjes kunnen ouders bijvoorbeeld in de tas van hun kind stoppen waar de contactgegevens op geschreven kunnen worden in geval van een noodsituatie. 

PIT Veiligheidsmuseum

Elk jaar wordt er een leuke PAW Patrol speurtocht ontwikkeld die kinderen met hun ouders kunnen doen als ze het PIT Veiligheidsmuseum in Almere bezoeken. Door middel van leuke opdrachten en vragen leren de kinderen over veiligheid en de veiligheidsdiensten.


Reddingsbrigade Veilig verkeer Nederland Rode Kruis PIT Veiligheidsmuseum

Nick Jr.
Spin Master